Sitemap

Kadernota 2020 Blz. 1
Kadernota 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Ambities laatste volledige collegejaar 2021 Blz. 5
Breugel Bruist Blz. 6
Centrum Son Blz. 7
Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing Blz. 8
Duurzaamheid Blz. 9
Corona Blz. 10
corona Blz. 11
Onderzoeksrapport CMD Blz. 12
onderzoeksrapport CMD Blz. 13
Besparingsmogelijkheden Blz. 14
besparingsmogelijkheden Blz. 15
Meicirculaire Blz. 16
Meicirculaire Blz. 17
Nieuwe programmaindeling Blz. 18
Toelichting nieuwe indeling Blz. 19
toelichting nieuwe indeling Blz. 20
Programma 1 Interne en externe dienstverlening Blz. 21
programma 1 Blz. 22
Online zaken doen met de gemeente Blz. 23
Klanttevredenheid verhogen Blz. 24
Doorontwikkelen nieuwe website en sociale media Blz. 25
Bestuurlijke vernieuwing Blz. 26
Ontwikkeltraject organisatie Blz. 27
Programma 2 Sociale Leefomgeving Blz. 28
programma 2 Blz. 29
Ondersteuning Blz. 30
Leefstijl Blz. 31
Ontmoeting Blz. 32
Opgroeien Blz. 33
Ontplooiing Blz. 34
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Blz. 35
programma 3 Blz. 36
Vergunningverlening toezicht en handhaven Blz. 37
Veiligheid Blz. 38
Leefbare woonomgeving Blz. 39
Bereikbaarheid Blz. 40
Duurzame ruimte en materialen Blz. 41
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 42
programma 4 Blz. 43
Een levendig, groen en vitaal dorp Blz. 44
Een gezonde en leefbare leefomgeving Blz. 45
De Omgevingswet Blz. 46
Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio ‘als ware het één gemeente’ Blz. 47
Een duurzame economische structuur in Son en Breugel en op Ekkersrijt Blz. 48
Taakstelling Blz. 49
Inleiding Blz. 50
Inleiding Blz. 51
Overzicht van reservepositie Blz. 52
Taakstellingen per 2021, 2022, 2023 en 2024 Blz. 53
Aanpak Blz. 54
Toelichting per taakstelling Blz. 55
Sociaal Domein Blz. 56
sociaal domein Blz. 57
Bevindingen Blz. 58
Aanbevelingen Blz. 59
Planning Blz. 60
Besparingen op zorg en welzijn Blz. 61
besparing toelichting Blz. 62
Beleidswijzigingen/wensen Blz. 63
Saldo na nieuw beleid Blz. 64
1e bestuursrapportage Blz. 65
Sonniuspark Blz. 66
NBD Bewegwijzering (voorheen ANWB) Blz. 67
Bijdrage Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland Blz. 68
Adviespunt Social Return Blz. 69
Financiële uitgangspunten Blz. 70
Vertrekpunt kadernota Blz. 71
Vertrekpunt kadernota Blz. 72
Indexering Blz. 73
Loonkostenindex en materiële kostenindex Blz. 74
Gewogen kostenontwikkeling Blz. 75
toelichting gewogen kostenontwikkeling Blz. 76
Overige uitgangspunten Blz. 77
Algemene uitkering Blz. 78
OZB Blz. 79
Kostendekkende tarieven Blz. 80
Rekenrente Blz. 81
Aangenomen amendementen en moties Blz. 82
Doelstellingen Blz. 83
Aangenomen amendementen en moties Blz. 84
1e bestuursrapportage Blz. 85
Doelstellingen Blz. 86
1e bestuursrapportage Blz. 87
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap