Programma 1. Bestuurlijke zaken

In programma 1 zijn doelen en maatschappelijke effecten opgenomen met betrekking tot regionale bestuurlijke samenwerking, een nieuwe bestuursstijl, de jeugdgemeenteraad en de in- en externe communicatie.

In- en externe communicatie

We willen bereiken dat inwoners en organisaties makkelijk kunnen participeren in beleid en uitvoering. Dat kan alleen als ons beleid toegankelijk en begrijpelijk is en als we transparant zijn in wat we doen. We willen onze medewerkers daarom helpen om communicatiever te worden via trainingen gericht op helder en begrijpelijk schrijven. Daarnaast willen we een beter beeld krijgen van wat er buiten leeft. Daarom zetten we meer in op analyse en interactie via onze social mediakanalen.

De bedrijfsvoering en dienstverlening van onze organisatie digitaliseert. We moeten voor de communicatie passende maatregelen treffen.

Bestuurskrachtige gemeente

Son en Breugel is een zelfstandige gemeente. We pakken lokaal op wat lokaal kan en voor het overige zoeken we samenwerking in de regio. Binnen de Dommelvallei doen we dat voor de bedrijfsmatige functies en voor de meer strategische en beleidsmatige onderwerpen zoeken we samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven.

 Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023
1. Bestuurlijke zaken
1 Trainingen klare taal i 18.000
Dekking van de trainingen klare taal vindt plaats via het restant budget Strategische communicatie. i -18.000
2 Aanpassing huisstijl, digitaal proof maken gemeentelogo I 10.000
Dekking vanuit reserve vrije bestedingsruimte I -10.000
3 Wachtgeld wethouders I 65.390 -7.774
Dekking wachtgeld via reserve vrije ruimte I -65.392
4 Verplichting is ten onrechte structureel opgenomen. S -58.197 -58.197
5 Budget Ons Team ophogen S 1.000 1.000 1.000 1.000
toelichting
1 Trainingen klare taal Als we, in het kader van toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting, met onze omgeving in klare taal willen communiceren, is het nodig om medewerkers hierin te trainen en om taalcoaches op te leiden die onze medewerkers helpen om eenvoudige taal te gebruiken in voorstellen, nota's, brieven en andere correspondentie met verenigingen, bedrijven en inwoners. Er is een post van 18.000 voor strategische communicatie nog beschikbaar in 2019. Dit bedrag willen we hiervoor inzetten.
2 Aanpassing huisstijl: ''digitaal proof'' maken van het gemeentelogo. We communiceren steeds meer met digitale communicatiemiddelen. Het logo van de gemeente is niet geschikt voor digitale uitingen en dient hierop aangepast te worden.
3 Wachtgeld Wethouders: Met het vertrek van een aantal wethouders is er tot en met 2021 een wachtgeld verplichting. In 2020 incidentele dekking.
4 Verplichting was ten onrechte structureel opgenomen.
5 "Ons team" organiseert binnen de gemeente activiteiten voor personeel. Budget is al geruime tijd niet toereikend.