Sitemap

Kadernota 2019-2023 Blz. 1
Kadernota 2019-2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 4
Portefeuillehouder(s) Blz. 5
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 6
Programma 2. Publiek dienstverlening Blz. 7
Portefeuillehouder(s) Blz. 8
Programma 2. Publiek dienstverlening Blz. 9
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 10
Portefeuillehouder(s) Blz. 11
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 12
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 13
Portefeuillehouder(s) Blz. 14
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 15
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 16
Portefeuillehouder(s) Blz. 17
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 18
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 19
Portefeuillehouder(s) Blz. 20
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 21
Programma 7. Sociale zaken Blz. 22
Portefeuillehouder(s) Blz. 23
Programma 7. Sociale zaken Blz. 24
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 25
Portefeuillehouder(s) Blz. 26
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 27
Programma 9. Milieu en duurzaamheid Blz. 28
Portefeuillehouder(s) Blz. 29
Programma 9. Milieu en duurzaamheid Blz. 30
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 31
Portefeuillehouder(s) Blz. 32
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 33
Programma 11. Economie Blz. 34
Portefeuillehouder(s) Blz. 35
Programma 11. Economie Blz. 36
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 37
Portefeuillehouder(s) Blz. 38
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 39
Inleiding Blz. 40
Inleiding Blz. 41
Inleiding Blz. 42
Financiën Blz. 43
Financiële uitgangspunten begroting 2020 Blz. 44
Financiële startsituatie Blz. 45
Indexcijfers Blz. 46
Gemeentefonds Blz. 47
Financiële mutaties 2020-2024 Blz. 48
Investeringen Blz. 49
Overige Blz. 50
Bijlagen Blz. 51
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap