Programma 10. Ruimtelijke inrichting

Met als doel het behoud van een levendig en vitaal dorp, vormen we gedachten over de ontwikkeling van een gedifferentieerd woningbouwprogramma op  meerdere ontwikkelingslocaties. Dit doen we  op grond van gesprekken en werksessies met de raad.  We organiseren dit geheel in eigen beheer.

De komst van de Omgevingswet en de effectieve doorwerking van de wet- en regelgeving in Son en Breugel zorgt er voor dat de  implementatie van de Omgevingswet de komende jaren volop in de schijnwerpers staat. Daarnaast heeft de interactie tussen de gemeente en (regionale) samenwerkingspartners volop de aandacht.  

Transitie Omgevingswet

Om de transitie van 26 verschillende wetten en aanhakende regelgeving, in het kader van de komst van de Omgevingswet, op een goede wijze en acceptabele wijze tot stand te laten komen, is de inzet van veel menskracht vereist. Alle fysieke en ruimtelijke ambities en ambities op andere beleidsterreinen die van betekenis zijn voor een veilige en gezonde leefomgeving, dienen we als nieuwe visie te vertalen naar een Omgevingsvisie gemeente Son en Breugel en krijgen een juridische basis  in het Omgevingsplan Son en Breugel. Dit vraagt van de beleidsvelden ruimtelijke ontwikkeling en wonen extra inzet die we kunnen creëren door tijdelijke vervanging voor de structurele werkzaamheden en nieuwe zaken die zich aandienen.

 

 Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023
10. Ruimtelijke inrichting
toelichting