Programma 11. Economie

Portefeuillehouder(s)

Jan Boersma

 

In Son en Breugel willen we een goed vestigings- en ondernemersklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven. In de regio Zuidoost-Brabant nemen we, met het bedrijvenpark Ekkersrijt, een belangrijke (werkgelegenheids-)positie in. Om deze positie te behouden maken we actief gebruik van kennis en kunde van onze lokale en regionale strategische netwerkpartners. We leveren vanuit diverse disciplines een actieve en inhoudelijke bijdrage aan regionale economische samenwerkingen. Het gevestigde bedrijfsleven proberen we zoveel mogelijk aan Son en Breugel te binden door goed accountmanagement met veel aandacht voor samenwerking en en verbinding, ook met het georganiseerd bedrijfsleven zoals de ondernemersverenigingen.

We bieden nieuwe ondernemers een goed ontsloten bedrijvenpark met een hoogwaardige infrastructuur en uitstraling. Het verduurzamen en daarmee sterk houden van het centrum, de meubelboulevard en Ekkersrijt in totaal zetten we voort. We focussen daarbij op retail en horeca, logistiek, innovatie en hoogwaardige maakindustrie. 

We gaan het Masterplan Ekkersrijt herijken. Dit kan leiden tot aanpassing van de gestelde ambities of het opstellen van een nieuw masterplan. De gemeenteraad zal te zijner tijd betrokken worden bij de vervolgstappen en de mogelijke financiële consequenties. Met de centrumondernemers en de OVSB vindt regelmatig overleg plaats hetgeen moet leiden tot een intensievere samenwerking met als streven een vorm van centrumbeheer of centrummanagement.

 Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023
11. Economie
toelichting