Programma 2. Publiek dienstverlening

Portefeuillehouder(s)

Hans Gaillard

 

Met het programma willen we bereiken dat we tevreden klanten (inwoners en bedrijven) hebben. 

Dit bereiken we met:

1. Hoge kwaliteit dienstverlening

Twee pijlers vormen de  leidraad voor de inrichting van onze dienstverlening: 

  • Ik wil gemak: minder complexe producten en diensten die eenvoudig (plaats- en tijdonafhankelijk) aan te vragen zijn;
  • Ik wil contact: complexe producten en diensten die aandacht en een persoonlijke benadering vragen.

2. Doorontwikkeling van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken)

De samenleving digitaliseert in een rap tempo en inwoners hebben behoefte aan snelle en altijd beschikbare diensten. Als gemeente moeten wij onze dienstverlening en bedrijfsvoering hierop aanpassen. Om hieraan beter uitvoering te kunnen geven is het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering gestart met de 4 samenwerkende Dommelvallei-organisaties. Binnen dit programma voeren we diverse projecten uit, waaronder de aanbesteding en implementatie van zaakgericht werken. 

3. Het inspelen op ontwikkelingen, zoals de veranderende  samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie

Om meer, sneller en beter digitaal te kunnen werken, moeten we onze manier van werken, de procesinrichting en de systemen aanpassen. Daarom zetten we, naast de implementatie van zaakgericht werken, tevens in op het 'LEAN' maken van processen en het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het productenaanbod (door middel van onder andere digitalisering). Daarnaast vergroten we met een nieuwe gemeentelijke website de toegankelijkheid van het producten- en dienstenaanbod.

 Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023
2. Publieke dienstverlening
1 Functioneel beheerder i-burgerzaken s 30.150 30.150 30.150
2 Besparing personele inzet dienstverlening na.v. functioneel beheer i-burgerzaken s -17.900 -35.800
3 Functioneel beheer communicatiesysteem vier organisaties Dommelvallei s 15.000 15.000 15.000 15.000
4 Basis Registratie Personen S -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
5 Inkomsten Reisdocumenten S -47.059 -62.079 -48.085 -29.830
6 Afdracht aan rijksoverheid tbv reisdocumenten s 25.126 31.487 28.651 18.933
7 Inkomsten rijbewijzen s -58.638 -58.638 -58.638 -58.638
toelichting
1 In 2018 is in Son en Breugel en in Nuenen gestart met i-Burgerzaken. Het betreft extra modules op de applicatie burgerzaken. Een groter deel van de burgerzaken-dienstverlening kan daarmee door de inwoners (deels) zelf thuis worden verricht op een tijdstip dat het de inwoner uitkomt (24/7 beschikbaarheid). Vanaf 2020 starten we met de implementatie van functioneel beheer voor deze applicatie. 1,0 Fte (schaal 9 (Son en Breugel en Nuenen samen)) x 0,45 (verdeelsleutel met Nuenen) x 67000= 30150. In 3 jaar verwachten we het functioneel beheer zo ingevoerd te hebben dat: - de dienstverlening aan inwoners en bedrijven kwalitatief is verbeterd en minder kwetsbaar is; - we voldoen aan de grotere vraag vanuit de veiligheidsketen naar actuele en goede persoons- en adresgegevens voor adresonderzoek en aanpak identiteitsfraude; - we een continue cyclus van beheren, toetsen, evalueren en verbeteren hebben ingevoerd; - we een besparing hebben bereikt in de uitvoering van de dienstverlening van 1,5 fte (1,5x 53duizend (Son en Breugel en Nuenen samen)) (schaal 7) per juli 2022 (0,45 x 79,5 duizend x 0,5 jaar in 2022 en 0,45 x 79,5 duizend in 2023). In dezelfde periode (afhankelijk van keuzes die worden gemaakt bij de implementatie van het zaaksysteem) digitaliseren we de burgerlijke, wat tot een andere manier van werken zal leiden.
2 Besparing dienstverlening nav functioneel beheer i-burgerzaken: 1,5 fte schaal 7 (Son en Breugel en Nuenen samen) x 0,45 (verdeelsleutel Son en Breugel) x 0,5 (half jaar)x 53.000 per 2022 en vanaf 2023 per jaar (1,5 fte schaal 7 x 0,45 x 53.000)
3 De vier organisaties (gemeente Geldrop-Mierlo, gemeente Nuenen, gemeente Son en Breugel en Dienst Dommelvallei) gaan werken vanuit 1 communicatiesysteem (Social Intranet). Het voordeel hiervan is dat op alle niveaus samengewerkt kan worden (collega’s uit alle organisaties kunnen elkaar makkelijk vinden). Voor optimale afstemming binnen en tussen organisaties en beheer cq onderhoud is een functioneel beheerder nodig (verdeelsleutel Son en Breugel (22) Nuenen (30)/en Geldrop Mierlo (48)) * 1 fte (67.000).
4 Er zijn meer inkomsten leges mbt BRP dan begroot. Een structurele bijraming is nodig.
5 De verwachte dip in reisdocumenten is niet zo extreem als vooraf werd geprognotiseerd en lijkt bovendien later begonnen. Voor de inkomsten moeten we dan ook bijramen.
6 De verwachte dip in reisdocumenten is niet zo extreem als vooraf werd geprognotiseerd en lijkt bovendien later begonnen. Voor de uitgaven (afdracht aan het rijk) moeten we dan ook bijramen.
7 Er zijn in het eerste deel van 2019 meer rijbewijzen aangevraagd dan vooraf gedacht. De verwachting is dat we meer inkomsten dan begroot binnen gaan krijgen. Een bijraming is nodig.