Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies

Subsidieoverzicht 2021

Overzicht Subsidiebeleid 2021
(incl.budget muzieksubsidies)
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend, organisaties ontvangen de subsidiebeschikking in december 2020
Organisatie Budget subsidieverlening 2021
Professionele-/ semi Professionele organisaties
LEVgroep (Basis) € 459.572,00
LEVgroep (Vluchtelingenwerk) € 101.184,00
LEVgroep (Meldpunt discriminatie) € 1.385,76
LEVgroep (Veerkracht) € 64.328,00
Lumens € 385.839,60
Bibliotheek Dommeldal € 331.766,90
MEE de MeentGroep € 184.650,99
GGzE de Boei € 57.478,00
Budget restant GGZ voorziening € 13.558,05
Stichting Leergeld € 54.432,00
Jongerencentrum Oase € 17.231,00
Stichting Vestzaktheater € 140.500,00
Harmonie Pro Honore et Virtute € 10.668,00
I.V.N. Afdeling Son en Breugel € 10.068,03
Stichting Carrousel € 18.762,00
Slachtofferhulp € 5.039,00
Stichting MeeDoen Werkt € 69.850,00
Stichting MeeDoen Son en Breugel € 2.932,00
Stichting Alzheimer Nederland € 1.730,00
Stichting Vrijwillige Mantelzorg € 2.300,00
Radio Son en Breugel € 9.733,76
Sport- en Scouting
Scouting Dutmella € 22.862,00
Scouting Bekkersgroep € 12.720,00
Voetbalvereniging SBC € 45.740,00
Hockeyvereniging HTC Son € 10.088,95
HTC Son Tennis € 3.540,00
Tennisvereniging Son en Breugel € 4.098,00
Tennisvereniging Pieter Brueghel € 3.642,00
Korfbalvereniging De Corridor € 8.323,30
Badmitonclub Scarabee € 7.386,00
Tafeltennisvereniging Son en Breugel € 1.140,00
Volleybalclub Pieter Brueghel € 7.878,95
Schaakvereniging Son en Breugel € 1.441,30
Handbalvereniging Apollo € 9.660,00
Hooidonkse Kano Vereniging € 720,00
Show- en dansvereniging Avanti € 2.138,00
Boksvereniging Xhofleer-Weber € 6.135,00
Sociaal- cultureel
Vrouwenvereniging Scala € 500,00
Vestzakkomedie € 1.000,00
Stichting Gemeenschapsvoorziening Gentiaan € 25.860,60
Katholieke Vrouwen Beweging Son en Breugel € 500,00
Buurtvereniging Gehurterbij € 500,00
VrouwAktief € 500,00
KBO Son € 1.000,00
De boerderij Breugel € 103.885,52
Toneelgroep Maan € 1.000,00
Heemkundekring ''Son en Breugel'' € 1.000,00
DichtBij € 500,00
Hoi-Huis € 6.000,00
Smartlappenkoor Rawazzi € 1.000,00
Vereniging Vrouwencontact Son & Breugel € 500,00
Son’s Musical en Operettekoor € 1.000,00
Sons Kamerkoor € 1.000,00
Stichting Vrienden van de Beiaard € 5.000,00
Zangvereniging Een van Zin € 1.000,00
Theaterkoor Sincère € 1.000,00
PVGE € 5.000,00
KBO Breugel € 1.000,00
Buurtvereniging kanaalstraat € 500,00
Zorg- maatschappelijk
Adviesraad Sociaal Domein € 8.227,12
Senioren Raad Son en Breugel € 6.500,00
Stichting C&G platform € 1.500,00
St. Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel € 1.500,00
Stichting 2109 € 1.000,00
Stichting Voedselbank Best e.o. € 5.000,00
Zonnebloem afdeling Son en Breugel € 1.000,00
Buurtbusvereniging Nuenen-Best € 1.000,00
Madelief Bijna Thuis Huis € 1.000,00
Stichting Goud voor Oud € 1.000,00
EHBO vereniging € 1.000,00
Stichting Vier het Leven € 1.000,00
Stichting HartSave € 1.000,00
Stichting Doorpakken Wonen € 1.000,00
Differend Bewegen op maat € 1.000,00
Vereniging Hapiness € 1.000,00
Budgetten
Eenmalige subsidies projecten € 15.000,00
Incidenteel budget opvangen verschillen oud/nieuw subsidiebeleid € 10.000,00
GGD inzet jeugdarts & verpleegkundige € 22.809,20
Vrijwilligersdag € 15.000,00
Individuele subsidies muziekonderwijs € 120.000,00
Evenementen
BACK commissie € 4.100,00
Stichting Sixties-Seventies € 2.500,00
Stichting Kinderactiviteiten Son en Breugel € 3.218,21
Stichting Sint Nicolaascomité € 2.813,55
Stichting Giggut!? € 2.000,00
Stichting Breugels Festijn € 4.153,40
Breugelse rommeldag € 889,00
Stichting Oranjeviering Son en Breugel € 8.109,70
Motivatie
* Het subsidiebeleid is in 2020 met ingang van 2021 vernieuwd. Vanwege dit nieuwe beleid zijn een groot deel van de subsidieberagen gewijzigd conform het nieuwe beleid. Voor de overgang en de op- en afbouwregeling zijn incidenteel 10.000 euro gevraagd. Zie hiervoor ook het onderdeel 'Nieuw beleid' van programma 2 'Sociale Leefomgeving'
* Er zijn een aantal nieuwe subsidiepartijen bij gekomen: Stichting Vier het Leven gericht op laangdrempelige culturele activiteiten voor ouderen. En de Tafeltennisvereniging Son en Breugel. Beide organisaties passen binnen het subsidiebeleid.
* De subsidies aan evenementen zijn waar nodig/gebruikelijk geindexeerd. In 2020 en 2021 werken we verder aan een duidelijk subsidiebeleid voor evenementen.