Overzicht van baten en lasten

Programma's

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Interne en externe dienstverlening 227 2.145 -1.918 221 2.200 -1.979 203 2.192 -1.989 203 2.107 -1.904
Programma 2. Sociale leefomgeving 4.222 18.433 -14.211 4.246 17.891 -13.645 4.246 17.649 -13.403 4.246 17.664 -13.418
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving 3.734 7.736 -4.002 3.823 7.766 -3.942 3.852 7.770 -3.918 3.906 7.788 -3.882
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling 4.408 4.863 -456 1.609 2.136 -527 1.636 2.189 -554 1.584 2.138 -554

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 21.024 0 21.024 21.403 0 21.403 21.870 0 21.870 22.300 0 22.300
Dividenden 56 0 56 56 0 56 56 0 56 56 0 56
Lokale heffingen 4.607 139 4.468 4.726 139 4.587 4.848 139 4.709 4.973 139 4.834
Overige algemene dekkingsmiddelen 316 343 -27 316 437 -121 316 934 -618 316 970 -654
Treasury 74 74 0 70 70 0 65 65 0 60 60 0

Overhead, onvoorzien en Vpb

Bedragen x €1.000
Overhead, onvoorzien en Vpb Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 80 -80 0 80 -80 0 80 -80 0 80 -80
Overhead 197 6.217 -6.020 172 6.186 -6.014 172 6.092 -5.920 172 6.084 -5.913
Vennootschapsbelasting 0 225 -225 0 8 -8 0 8 -8 0 8 -8

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 38.865 40.256 -1.391 36.643 36.912 -269 37.264 37.118 147 37.817 37.037 780

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 325 0 325 53 0 53 -11 0 -11 -11 0 -11
Mutaties programma 2 566 0 566 413 0 413 413 0 413 283 0 283
Mutaties programma 3 272 72 200 276 72 205 276 0 276 252 0 252
Mutaties programma 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geraamd resultaat

Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 40.028 40.328 -300 37.384 36.984 401 37.943 37.118 825 38.341 37.037 1.305