Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies

Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies

Subsidieoverzicht 2019

Professionele organisaties Verlening 2019
LEVgroep 432.371
Lumens 275.587
Bibliotheek Dommeldal 325.059
Zuidzorg 302.692
Stichting Vestzaktheater 114.711
MEE 178.881
GGZE 53.439
Stichting Leergeld 54.432
Slachtofferhulp 4.689
Totaal subsidie professionele organisaties: 1.741.861
Vrijwilligersorganisaties Verlening 2019
Stichting Kinderactiviteiten Son en Breugel 0
Breughelse Rommeldag 872
Sint Nicolaascomité 2.726
Stichting Scouting Dutmella 18.264
Stichting Mgr. Bekkersgroep 10.491
Jongerencentrum Oase 14.159
Stichting Jongerenraad 1.357
Stichting MeeDoen S&B 3.175
Sportverenigingen
Hockeyclub HTC Son 4.431
Tennisvereniging HTC Son 2000 3.279
R.K. Voetbalvereniging S.B.C. 46.736
Dameskorfbalvereniging de Corridor 4.074
Tennisvereniging Pieter Brueghel 3.192
Tennisvereniging Son en Breugel 3.516
Handbalvereniging Apollo 7.388
Hooidonkse Kano Vereniging 2.202
Show- en Dansvereniging Avanti 1.110
Badmintonclub Scarabee 1.642
Volleybalclub Pieter Breugel 2.278
Boksvereniging Xhofleer 6.235
Schaakvereniging Son en Breugel 1.249
Dommelsoppers (Oase) 3.076
Sport for Health 1.896
Accommodatiesubsidie binnensport jeugdleden (budget) 13.000
Verlening 2019
Sociaal-culturele centra
Vereniging Boerderij Breugel plus Jeu de boulesbaan 101.458
St. Gemeenschapsvoorziening De Gentiaan (Braecklant) 24.961
Muziek, dans en toneelverenigingen
Stichting Pro Honore et Virtute 10.796
Stichting Pro Honore et Virtute: muziekleerlingen [1] 0
Gemengde Zangvereniging Een van Zin 870
Theaterkoor Sincère 870
Sons Kamerkoor 870
Son's Musical en Operettekoor 870
Smartlappenkoor Rawazzi 300
Toneelvereniging Vestzakkomedie 870
Toneelgroep Maan 1.841
Volksfeesten en culturele evenementen
Stichting Orgelkring Vollenbregt Orgel Breugel 570
Sonse Poëziegroep DichtBij 300
Stichting Oranjeviering Son en Breugel 7.797
Stichting Breugels Festijn 3.895
Stichting Sixties Seventies (Tower Festival) 2.500
Stichting Giggut!? Events 2.000
Beheer- en activiteitencommissie Kiosk 4.100
Ouderenverenigingen
Philips Ver. Van Gepensioneerden, Afd. Son 3.149
Kath. Bond van Ouderen, afd. Breugel 1.125
Kath. Bond van Ouderen, afd. Son 1.180
Zorg- en maatschappelijke dienstverlening
EHBO-vereniging Son en Breugel 500
St. Vrijwillige Thuiszorg Best Oirschot Son en Breugel 2.178
Stichting Voedselbank Best e.o. 4.664
Zonnebloem, afd. Son en Breugel 872
Buurtbusvereniging Nuenen - Best 872
Stichting Bijna Thuis Huis 872
Stichting Vluchtelingenwerk 0
Adviesraad Wmo 7.970
Stichting HartSave 872
Stichting Seniorenraad (secretariaat) 1.376
Stichting Seniorenraad (projecten) 4.984
Verlening 2019
Alzheimer Café Best - Oirschot - Son en Breugel 1.730
Stichting C G Platform Son en Breugel 1.376
Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers 1.376
Stichting Carrousel 18.707
Vereniging Happiness 872
Stichting 2109 872
Stichting Doorpakken Wonen 872
Stichting Differend Bewegen 872
Sociaal-cultureel en educatief
Vrijwilligersdag [2] -
Buurtvereniging Gehurterbij 300
Kath. Vrouwenbeweging Son en Breugel 300
Vrouw Aktief 300
Vereniging Vrouwencontact Son en Breugel 300
Vrouwenvereniging Scala Breugel 300
IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie 9.717
Stichting HOi-Huis 6.000
Heemkundekring Son en Breugel 1.876
Stichting Vrienden van de Beiaard 4.105
Radio Son en Breugel 8.668
Muziekleerlingen
Subsidies muziekleerlingen ('Rugzakje') 144.300
Eenmalige subsidies
Eenmalige subsidies maatschappelijk welzijn (budget) [3] 15.000
Eenmalige subsidies onderhoud monumenten (budget) 20.000
Totaal subsidie vrijwilligersorganisaties: 589.673
GGD Jeugdarts & verpleegkundige Budget 2019
GGD inzet Jeugdarts & verpleegkundige [4] 22.450

1.Deze leerlingen maken nu deel uit van de reguliere regeling muziekleerlingen (het ‘rugzakje’).
2.Geen vrijwilligersdag in 2019, wel in 2020.

3.Bezien wordt of dit budget in 2019 verhoogd moet worden. Dit is afhankelijk van de vraag voor/naar eventuele culturele activiteiten, hier is namelijk geen specifiek budget voor.
4.Dit is formeel gezien geen subsidie, maar de afgelopen jaren wel meegenomen in het subsidieoverzicht. Dit bedrag word om de hiervoor genoemde reden in 2019 opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

[1]Deze leerlingen maken nu deel uit van de reguliere regeling muziekleerlingen (het ‘rugzakje’).

[2]Geen vrijwilligersdag in 2019, wel in 2020.

[3]Bezien wordt of dit budget in 2019 verhoogd moet worden. Dit is afhankelijk van de vraag voor/naar eventuele culturele activiteiten, hier is namelijk geen specifiek budget voor.

[4]Dit is formeel gezien geen subsidie, maar de afgelopen jaren wel meegenomen in het subsidieoverzicht. Dit bedrag word om de hiervoor genoemde reden in 2019 opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.