Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Inhoud

Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.