Vaststellingsbesluit

Vaststellingsbesluit

Terug naar navigatie - Vaststellingsbesluit
De raad van de gemeente Son en Breugel;
 
 
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
 
 
gelet op de wettelijke bepalingen;
 
 
B E S L U I T :
 
Vast te stellen de programmabegroting 2019-2022.
 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 8 november 2018
 
 
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,                                 De voorzitter,
 
 
 
Frans den Hengst.                  Hans Gaillard.