Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen

01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen

De Participatiewet heeft de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd tot één regeling voor alle mensen die geholpen moeten worden bij het vinden van werk. Waar werken niet mogelijk is, is er een vangnet in de vorm van inkomensondersteuning.

We hebben aandacht voor inwoners die financieel gezien op een bestaansminimum zitten. Op het gebied van inkomensondersteuning bieden we (aanvullende) voorzieningen zoals Participatiewet, inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, gemeentelijk sociaal fonds. We willen het gebruik daarvan stimuleren zodat de armoede afneemt.

In 2019 verwachten we dat de gemiddelde instroom 65 bedraagt met een daaraan gekoppelde gelijke jaarlijkse uitstroom (65 waarvan 30 personen naar werk). Hiermee verwachten we dat het aantal uitkeringen niet verder stijgt. Het gemeentelijk uitkeringsbestand bestaat voor circa 80% uit personen die we niet rechtstreeks op de arbeidsmarkt kunnen plaatsen (zie afbeelding participatieladder Son en Breugel). Met de treden 4, 5 en 6 kunnen we actief aan de slag om de weg naar zelfstandige arbeid te vinden (30 personen naar werk). We verwachten ondanks de economisch betere tijden en plaatsingen op de arbeidsmarkt een gelijk aantal uitkeringen. Het aantal is gelijk door een constante instroom van moeilijk te plaatsen arbeidsgehandicapten en vergunninghouders in de gemeentelijke bijstand. Derhalve een verwacht resultaat van 200 uitkeringen per 31-12-2019.

Participatieladder