Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

01. Fietsers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen.

01. Fietsers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen.

Fietsvisie opstellen
Voor fietsers is bijzondere aandacht in het uitvoeringsprogramma mobiliteit. We streven naar een verschuiving van autogebruik naar fietsgebruik. Hierom willen we dat Son en Breugel een fietsvriendelijk dorp is. Om te bepalen wat hier voor nodig is stellen we een fietsvisie op waarbij we onder andere de fietsersbond, inwoners, gehandicaptenplatform en belangenverenigingen betrekken. Belangrijke onderwerpen in deze visie zijn op voorhand: objectieve en subjectieve veiligheid, bereikbaarheid, faciliteren e-bikes, fiets parkeren, oplossen van knelpunten en goede openbare verlichting waar dit nodig is.
De huidige jaarlijkse uitstoot van het wegverkeer in Son en Breugel (exclusief snelweg) is 19.657 ton. Uit onderzoek van CROW is gebleken dat meer dan 50% van alle autoritten korter is dan 7,5 kilometer. Als 5% van de bewoners voor die ritten de fiets neemt in plaats van de auto zorgt dit voor een jaarlijkse CO2-reductie van ongeveer 295 ton.