Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

01. Inwoners ervaren een veilig gevoel.

01. Inwoners ervaren een veilig gevoel.

Een (on)veilig gevoel wordt bepaald door het ervaren van locaties en het ervaren van gebeurtenissen die impact hebben. De politie is verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde en veiligheid en treedt op tegen onveilige situaties. Het bevorderen van de veiligheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De samenwerking tussen politie, gemeente, veiligheidsregio en de inwoners is nodig om dit te bereiken. De samenwerking met name met de 40 (beheerders) van de Whatsapp -buurtalarmgroepen en SonenBreugel Verbindt, seniorenraad en buurtbeheer Hoogstraat wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. Tijdelijk of vast cameratoezicht in een wijk, wijken of gebied draagt bij aan veiligheid vanuit het oogpunt van preventie dan wel als middel om daders op de sporen. In het coalitie-akkoord wordt aangegeven hier onderzoek naar te doen.
Communiceren en het geven van voorlichting over veiligheid draagt ook bij aan het bevorderen van het veiligheidsgevoel.