Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

01. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving.

01. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving.

Het openbaar groen levert een belangrijke bijdrage aan de leefomgeving. Het betaalt zichzelf terug in een aangenaam leefklimaat, hogere huizenprijzen, lagere gezondheidskosten, minder vandalisme en afnemende (hitte) stress.
Bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte gaan we onze inwoners nog meer betrekken. Vormen van participatie, inspraak bij (her)inrichtingen, adoptie etc. worden onderzocht en op maat toegepast. Hierbij houden we uiteraard rekening met de overall functionaliteit en kwaliteit van de openbare ruimte en dat we onze zorgtaken en wettelijke verplichtingen uitvoeren. Deze waarden zijn vastgelegd in het vigerend beleid.
Het onderhoud is de laatste jaren aan veranderingen onderhevig geweest. Hierbij valt te denken aan het verbod op de chemische onkruidbestrijding, de toenemende mechanisatie en het verder verduurzamen van het openbaar gebied. Deze veranderingen implementeren we in onze werkwijze.