Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

01. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma.

01. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma.

Een erkend VVE programma biedt extra (taal)aanbod aan peuters met als doel dat zij met zo min mogelijk achterstand naar het primair onderwijs gaan. De voorschoolse voorzieningen die voorschoolse educatie aanbieden werken allemaal met een erkend programma. Eind 2018 wordt nieuw VVE beleid aan de raad voorgelegd. De komende jaren gaan we in gezamenlijkheid met de voorschool, het consultatiebureau, het onderwijs en andere partners aan de slag om dit beleid in de praktijk uit te werken. Hierbij is onder meer aandacht voor een goede samenwerking en duidelijke omschrijving van verantwoordelijkheden, om ervoor te zorgen dat passende ondersteuning zo snel mogelijk geboden kan worden aan kinderen met een potentiële onderwijsachterstand.