Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

01. Scheppen van goede voorwaarden voor versterking Son en Breugelse én regionale economie door regionale en lokale beleidsontwikkeling en uitvoering.

01. Scheppen van goede voorwaarden voor versterking Son en Breugelse én regionale economie door regionale en lokale beleidsontwikkeling en uitvoering.

De gemeente schept binnen haar mogelijkheden voorwaarden voor bedrijven en zzp’ers om te kunnen bijdragen aan zowel de Son en Breugelse als de regionale economische ontwikkeling. Dit gebeurt mede via bijdragen in de totstandkoming van en uitvoering geven aan het regionale beleid zoals Brainport Nationale Actieagenda, de Regio Deal Brainport Eindhoven, het bedrijventerreinenbeleid en detailhandelsbeleid. Daarnaast vindt er op het gebied van economische zaken structureel ambtelijk overleg plaats met de Dommelvalleigemeenten, wordt er ambtelijk actief deelgenomen aan de regionale economische samenwerking in het 1loket, de Regionale Adviescommissie Detailhandel (RACD) en de werkgroep Economie van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Op bestuurlijk niveau wordt actief geparticipeerd in het portefeuillehoudersoverleg Economie van Het Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven.

Naast de regionale inspanningen is het aantrekkelijk houden en waar mogelijk versterken van het vestigings- en ondernemersklimaat belangrijk voor duurzame ontwikkeling van onze economie. Door startende, groeiende en herstructurerende bedrijven op een proactieve wijze te helpen met snelle procedures en adequate dienstverlening binnen de wettelijke kaders (met aandacht voor vermindering van de regeldruk) wordt een goede bijdrage geleverd aan het vestigings- en ondernemersklimaat.