Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

02. Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.

02. Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.

Door de gemeente worden OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en diverse andere belastingen, zoals leges, opgelegd aan de burger. Het uitgangspunt hierbij is dat de OZB wordt geïndexeerd met het percentage van de gewogen kostenontwikkeling en dat de heffingen en leges 100% kostendekkend zijn. Mochten er extra financiële middelen nodig zijn om de dienstverlening op peil te houden  bijvoorbeeld in het geval dat de intergemeentelijke samenwerking wegvalt, dan vinden wij het verantwoord om daarvoor de OZB geleidelijk op te trekken naar het niveau van het regionale gemiddelde.