Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

02. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie.....

02. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie.....

....de energievisie, de watervisie, de visie op erfgoed en visie op gezondheid

 

Bijdragen in het kader van de Omgevingswet, de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan
De Omgevingswet vraagt om een integrale benadering van alle beleidsvelden met invloed op het fysieke terrein, zodat er sprake is van een veilige en gezonde leefomgeving. Variabelen zijn onder meer de leefbaarheid, gezondheid, mobiliteit, werkgelegenheid, duurzaamheid, veiligheid, wonen etc.
Naast een aantal andere ambities (‘inzichtelijkheid’, ‘samenhangende benadering’, ‘versnellen en verbeteren’ en ‘lokale afwegingsruimte’) vraagt de Omgevingswet ook de integrale inbreng van nieuwe thema’s van veiligheid, gezondheid, klimaat, energie in de afweging om het fysieke domein toe te delen naar activiteiten.
De implementatie van de Omgevingswet in Son en Breugel, het vormgeven van de Omgevingsvisie voor Son en Breugel en het Omgevingsplan gaan begin 2019 van start (zie verder doelstelling 6.).