Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

02. Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken.

02. Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken.

Als gemeente zorgen we samen met de betrokken partners dat er voldoende aanbod van voorschoolse voorzieningen is en blijft. Er zijn in Son en Breugel voldoende VVE-plaatsen en dat blijven we monitoren. We ondersteunen ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag middels een gemeentelijke subsidie voor het peuterwerk. Op die manier stimuleren we dat alle ouders gebruik maken van het aanbod voorschoolse voorzieningen. Door de aantrekkende economie merken we een toename in de behoefte aan kinderopvang. Hierop wordt ingespeeld door onder andere bij basisschool De Harlekijn kinderopvang te realiseren.