Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

02. Inwoners wonen in een leefbare omgeving.

02. Inwoners wonen in een leefbare omgeving.

De samenwerking met inwoners op het gebied van veiligheid en leefbaarheid bestaat, zoals bij de vorige doelstelling al gemeld, uit de samenwerking met de 40 (beheerders) van de Whatsapp-buurtalarmgroepen, SonenBreugel Verbindt, seniorenraad en buurtbeheer Hoogstraat. Dit wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. We zetten in op preventie en informeren inwoners als er sprake is van bepaalde trends die inbreuk maken op veiligheid en leefbaarheid, zoals inbraken en oplichtingspraktijken. Communicatie via andere kanalen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Inwoners worden daardoor meer betrokken bij hun eigen woonomgeving. Als er initiatieven zijn in het kader van een leefbare omgeving treedt de gemeente op als faciliteerder en stimulator.
Het project brandveilig leven wordt voortgezet. Brandveiligheidschecks en het plaatsen van rookmelders worden gegeven in wijken die nog niet zijn bezocht.