Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten.

02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten.

Begin 2019 wordt het nieuwe Jeugdbeleid vastgesteld. De afgelopen jaren lag de focus van dat beleid op het zorgaspect, vanwege de decentralisatie jeugd. In het nieuwe beleid gaat de aandacht vooral uit naar het opgroeien van alle kinderen en jongeren en het creëren van voldoende kansen voor iedereen. Zo stimuleren we niet alleen jongeren met problemen, maar alle jonge inwoners om zich gezond en positief te ontwikkelen. We kijken kritisch naar de algemene voorzieningen voor deze doelgroep, samen met de jeugdigen zelf, om te zien of deze voldoende in de behoefte voorzien. Daarnaast sturen we op samenwerking tussen de verschillende leefwerelden (zoals thuis, opvang, onderwijs en verenigingsleven) zodat een doorgaande opvoedingslijn wordt gecreëerd.

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jeugdigen dat vrijwilligerswerk verricht (12-18 jaar) 12%        12%    
Aantal vroegtijdige schoolverlaters 13%        13%    
Aantal thuiszitters 0%        0%    

 

In 2020 ontvangen wij nieuwe cijfers 12-18 jarigen.