Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

02. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken).

02. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken).

De samenleving digitaliseert in een rap tempo en heeft behoefte aan snelle en altijd beschikbare diensten. Als gemeente moeten wij onze dienstverlening en bedrijfsvoering hierop aanpassen. Om hieraan beter uitvoering te kunnen geven is het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering gestart met de 4 samenwerkende Dommelvallei-organisaties. Hierbinnen worden diverse projecten uitgevoerd waaronder de aanbesteding en implementatie van zaakgericht werken. Zaakgericht werken moet het digitaal werken stimuleren. Inwoners en ondernemers krijgen hierdoor de mogelijkheid om digitaal zaken te doen met de gemeente. Daarbij kunnen zij de voortgang in de behandeling van hun ‘zaak’ digitaal volgen. Dit bevordert de transparantie tussen inwoners, ondernemers en hun gemeente. Via het systeem kan tevens allerlei managementinformatie gegenereerd worden die weer als input dienen voor evaluaties en het doorvoeren van verbeteringen.