Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

03. Inwoners ervaren minder overlast.

03. Inwoners ervaren minder overlast.

Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat het aantal meldingen van woonoverlast en incidenten met gestoorde/verwarde personen toe is genomen. Voor de aanpak van deze vormen van overlast is een sluitende ketenaanpak vereist. Woonoverlast is repressief aan te pakken volgens de Woonoverlast wet. Hiervoor moet de Verordening Woonoverlast door de gemeenteraad worden vastgesteld.
In het kader van nazorg en preventie wordt de samenwerking vanuit het sociale domein voortgezet. Het model AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie) wordt gevolgd. Dossiervorming, regie op casus en proces zijn van belang. Het zorg en veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVVZOB) heeft hierin een rol bij complexe casussen.
De participatie van inwoners is van belang in het kader van vroegsignalering. De bestaande samenwerking met inwoners kan leiden dat inwoners eerder en meer signaleren. Lijnen worden immers kort en men weet elkaar eerder en snel te vinden