Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

03. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen.

03. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen.

Gevarieerde en met de omgeving afgestemde speeltuintjes
In de gemeentelijke speeltuinen kunnen de kinderen lekker ravotten maar het zijn tevens ontmoetingsplekken voor de ouders. Ze vervullen dus een recreatieve, educatieve en sociale functie.
Son en Breugel beschikt in totaal over 38 speeltuintjes. Dit varieert van kleine trapveldjes tot de wat grotere speeltuinen. In het kader van het in wording zijnde jeugdbeleid wordt onderzocht of de aanwezige voorzieningen voldoende voorzien in de behoefte voor kinderen om buiten te spelen.
De inrichting van speeltuinen (Sonniuspark) is met de aanwonenden afgestemd en vormgegeven. Tijdens inloopbijeenkomsten zijn een aantal ontwerpen aan de buurtbewoners voorgelegd om hierover van gedachten te wisselen en een keus te maken.
Momenteel staan er geen ‘nieuwe speeltuintjes’ op de planning. Bij nieuwe ontwikkelingen willen we het proces omdraaien en het budget beschikbaar stellen aan de buurt zodat zij zelf het ontwerp kunnen maken. Bij dit proces kunnen we faciliteren met kennis en ervaring.
Als er in bestaande speeltuintjes een toestel aan vervanging toe is, wordt ook in overleg met de aanwonenden een nieuw toestel gekozen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de specifieke wensen van de buurt en natuurlijk de beschikbare ruime voor het toestel.

Om er voor te zorgen dat de speeltuintjes veilig blijven worden jaarlijks alle toestellen, inclusief ondergrond, door een externe inspecteur gecontroleerd. Daarnaast houden de medewerkers van de wijkteams een oogje in het zeil. Ze repareren ook gelijk kleine gebreken zodat de kinderen zoveel