Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie

03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie

De basis voor ieder kind is de (thuis)situatie waarin zij opgroeien. Ouders hebben er zorg voor te dragen dat hun kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Zij dienen grenzen te stellen en normen over te brengen. En die grenzen en normen ook te bewaken. Jeugdigen zelf hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die met de jaren groeit. En ook opa’s, oma’s, buren, docenten, sportcoaches, jongerenwerkers, muziekleraren, politieagenten, vrijwilligers en professionals. Net als bedrijven, scholen, sportclubs, religieuze organisaties. Dat is de pedagogische civil society.

Het is in het belang van het kind dat dit een veilige situatie is, zodat het kind zich goed kan ontwikkelen. Voor ouders is laagdrempelige opvoedondersteuning beschikbaar via het netwerk van het CMD. Soms ontstaat er toch een situatie die voor het kind onveilig is en dan wordt er gestuurd op een integrale en actieve samenwerking tussen de daarbij betrokken partijen, zoals het CMD, afdeling Veiligheid Gemeente, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. Afhankelijk van de situatie en prioritering (crisis) worden er partners bijgehaald om zo snel als mogelijk weer een veilige situatie te creëren.

 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jeugdigen dat digitaal gepest wordt (12- 18 jaar) 2%        2%    
Jeugdigen dat (heel) vaak gepest wordt (0-11 jaar) 1%    1%       1%
Jeugdigen dat vaak gepest wordt (13-14 jaar) 2%       2%     
Jeugdigen dat niet lekker in zijn vel zit (13-14 jaar) 6%        6%    
Jeugdigen dat zich wel eens onveilig voelt (12-18 jaar) 17%        17%    
Jeugdigen dat zich op straat in eigen buurt onveilig voelt (12-18 jaar) 8%        8%    
Jeugdigen dat zich op school onveilig voelt (12-18 jaar) 2%        2%    

 

Bij de jaarrekening 2018 beschikken wij over nieuwe cijfers 0-11 jarigen, in 2020 ontvangen wij nieuwe cijfers 12-18 jarigen.