Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

03. Ondersteunen naar betaald werk waarbij eigen rol en verantwoordelijkheid voorop staan

03. Ondersteunen naar betaald werk waarbij eigen rol en verantwoordelijkheid voorop staan

Het doel van de Participatiewet is dat iedereen in staat gesteld wordt als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen en vindt participatie bij voorkeur plaats via werk. De gemeente stelt daarom ‘werk boven uitkering’. Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat iedereen werkt naar vermogen, bij voorkeur in een reguliere baan. Het doel is economische onafhankelijkheid. Wanneer regulier werk niet mogelijk blijkt, is werken naar vermogen een alternatief: gesubsidieerd werk, werk met behoud van uitkering of tegenprestatie, beschut werk of dagbesteding.

We streven ernaar dat uitkeringsgerechtigden (zoveel mogelijk) zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien door het aanbieden van regionaal afgestemde uniforme arbeidsvoorzieningen zoals bemiddeling, training en/of aangepast werk. Dit doen wij door de inzet van consulenten werk en WSD voor de toeleiding naar werk. Bovendien bieden wij uniforme regionale arbeidsvoorzieningen aan en realiseren we de garantiebanen (onderdeel Sociaal Akkoord) via het regionaal werkbedrijf 04-Werkt. Dit is geheel in lijn met de uitgangspunten binnen de Participatiewet.

Door de samenwerking in de regio voor wat betreft de arbeidsvoorzieningen zullen we vanuit de doelgroep Participatiewet 10 garantiebanen realiseren. Daarnaast zullen we 20 personen regulier naar de arbeidsmarkt laten uitstromen (in totaal 30).