Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

03. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar.

03. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer dient een volwaardig alternatief te zijn voor het particulier vervoer. Een deel van onze inwoners en forensen is hiervan afhankelijk en daarom blijven we ons onverminderd inzetten voor goed openbaar vervoer. In het meerjarenprogramma mobiliteit hebben we hier aparte aandacht voor. We maken hiervoor onder andere alle bushaltes in Son en Breugel voor iedereen toegankelijk.
Over het openbaar vervoer worden op regionaal niveau afspraken gemaakt. Dit heeft geleid tot een concessie waarbij de verplichting is neergelegd dat het openbaar vervoer in 2025 volledig emissieloos is. Dit is conform de landelijke afspraken. Zuidoost-Brabant loopt landelijk gezien voorop door aanschaf van 43 elektrisch geleide bussen. Dit levert een Co2 reductie van 285 ton op.

Bereikbaarheidsakkoord
De doelstelling is het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Zuidoost-Brabant nu en in de toekomst. Voor Son en Breugel zijn de tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het hoofdwegennet en (snelle) fietsroutes langs (delen van) het Wilhelminakanaal voorbeelden van lokale routegebonden projecten uit het Bereikbaarheidsakkoord. De tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het hoofdwegennet is in 2018 in een regionale verkennende studie ‘Bundelroute’ samen met andere voorgenomen infrastructurele aanpassingen in Eindhoven, Nuenen, Helmond en Laarbeek onderzocht. Indien in de samenwerkende gemeenten conform planning in 2018 de besluitvorming over de financiering rond komt, is de verwachting aanwezig dat in 2019 een verdiepingsslag (MKBA) kan starten voor (onderdelen van) de Bundelroute.