Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

03. Inzetten van communicatie als strategisch instrument.

03.	Inzetten van communicatie als strategisch instrument.

In de verschillende fases (beeldvormings-, oordeelsvormings- en besluitvormingsfase) van beleidsontwikkelingsprocessen en ook in uitvoeringsprocessen wordt communicatie op uiteenlopende manieren ingezet. In een vroegtijdig stadium wordt nagedacht over de passende communicatiestrategie: Wie zijn de stakeholders, wat is het maatschappelijk effect en wat is de rol en de inzet van communicatie. Het opstellen van doordachte communicatiestrategieën waarin ingegaan wordt op onder andere het betrekken van stakeholders, de interactie met inwoners, het ophalen van meningen, het informeren, het duiden, het monitoren van effecten, is systematisch en voortdurend onderdeel van processen.