Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

04. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer.

04. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer.

Verkeersveiligheid
De indruk bestaat dat het aantal verkeersonveilige situaties in Son en Breugel is toegenomen vanwege sluipverkeer. Om te bepalen of dit zo is gaan we op basis van een stakeholders analyse in gesprek met diverse belangengroepen. Daarnaast zullen we met behulp van metingen en registraties bepalen wat de feitelijke situatie is. Daar waar aanleiding bestaat zullen we met de belanghebbenden verbetervoorstellen opstellen en ter besluitvorming voorleggen.

Automobielvisie
In 2019 wordt de vanuit Smartwayz.NL in ontwikkeling zijnde toolbox voor smart mobility-oplossingen geraadpleegd om te bezien hoe vorm kan worden gegeven aan de beoogde gedragsbeïnvloeding uit de unaniem aangenomen ‘motie Automobielvisie’.