Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

04. Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt

04. Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt

In het Masterplan Ekkersrijt staat onze visie op dit gebied. Zowel themagericht, zoals mobiliteit en digitalisering, als gebiedsgericht. Deze visie mondt uit in een programma met 15 projecten. Aan deze projecten wordt sinds 2016 uitvoering gegeven. Dit uitvoeringsprogramma bepaalt voor een deel de prioriteiten van onze inzet op Ekkersrijt. Uit de uitgevoerde projecten volgen echter nieuwe werkzaamheden, daarnaast schrijdt de tijd ook voort. Om die reden is bij de vaststelling al bepaald dat na 2 jaar een evaluatie en herijking zal plaatsvinden. In 2018 wordt een start gemaakt met een evaluatie van het uitvoeringsprogramma. Naar aanleiding daarvan zal het programma worden herijkt en in 2019 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.