Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

04. Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst.

04. Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst.

Samen met de partners (LEV, Bibliotheek, Harmonie, Radio S&B, Vestzakbestuur, Stakenburgfonds) streeft de gemeente als partner naar grotere cohesie, samenhang en binding, door gemeenschapskunst (community art) op minimaal 3 locaties (Boerderij, Braecklant en Vestzak) en in de openbare ruimte.

Eind 2017 is de Nota Kunst- en Cultuurbeleid vastgesteld door de raad. Er wordt nu gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. Om nieuwe, vooral wat kleinere initiatieven en projecten te stimuleren en te faciliteren, verwijzen wij initiatiefnemers actief naar onze (eenmalige) ondersteuningssubsidies. Daarbij is het mogelijk om deze subsidie ook in te zetten als co-financiering om aanvullende fondsen mee te werven.

We willen in 2019 en verder meer jongeren bereiken, meer de actualiteit op zoeken, beter de dialoog aangaan met stakeholders (waaronder ook de scholen). Daarbij willen we beter aansluiten bij de intrinsieke motivatie van tieners en hun ouders (fase 1). Vervolgens gaan we ook de oudere dorpsbewoners actief betrekken (fase 2).
De nieuwe kunstcommissie zal in 2019 vijf expo's organiseren op diverse locaties (gemeentehuis zal tijdelijk niet beschikbaar zijn in 2019).

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven gaan gemeenten nauw samenwerken aan onder meer de bereikbaarheid van bovenlokale voorzieningen en evenementen op het gebied van kunst en cultuur, sport en recreatie.