Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

04. Het aantal woninginbraken neemt af.

04. Het aantal woninginbraken neemt af.

Het aantal woninginbraken is in de afgelopen vier jaren afgenomen. Op het verder afnemen van het aantal is niet te sturen. We richten ons op preventie. Hiervoor zijn de Whatsapp-buurtalarmgroepen van belang. Kerntaak van de leden van de groepen is het signaleren van, alarmeren, app-en en reageren op verdachte situaties, personen of voertuigen. Met de beheerders is structureel overleg. We benutten deze samenwerking om kennis en alertheid te verbreden maar ook te verdiepen. We benutten de samenhang in wijken als gevolg van de Whatsapp buurtalarmgroepen om betrokkenheid te vergroten. Initiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
Cameratoezicht kan bijdragen het aantal inbraken af te laten nemen. Het is voornamelijk een preventief middel, maar kan ook bijdragen om daders op te sporen.
Tijdelijk cameratoezicht als er sprake is van inbraken in een of meerdere wijken, is erg kostbaar en dient in de regel als preventief middel om de inbraken te stoppen.
Cameratoezicht bij in- en uitvalswegen is een mogelijkheid om de veiligheid in zijn algemeenheid te bevorderen. Onderzoek naar rechtmatigheid- en doelmatigheid wordt verricht.