Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

04. Inwoners kunnen elkaar bij diverse activiteiten en op verschillende plekken in het dorp ontmoeten.

04. Inwoners kunnen elkaar bij diverse activiteiten en op verschillende plekken in het dorp ontmoeten.

Organiseren van een attractieve en verbindende kermis
Het openbaar gebied is bij uitstek de ruimte waar mensen verblijven, recreëren en elkaar ontmoeten. De jaarlijkse kermis in het bijzonder is zo’n evenement in de openbare ruimte wat mensen samenbrengt en waar men elkaar ontmoet.
De kermis maken we zo aantrekkelijk mogelijk door een gevarieerd programma samen te stellen. Dit bereiken we met circa 20 attracties. We zorgen ervoor dat iedereen de kermis kan bezoeken en dat de attracties bereikbaar zijn voor alle doelgroepen. Voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking maken we de kermis elk jaar één uur gratis. Dit is telkens weer een druk bezocht en hartverwarmend initiatief. Om het vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk te maken is het op vrijdag ‘eurodag’. Tot slot wordt er elk jaar een ‘Meet& Greet’ met een bekende Nederlander, een stripfiguur of een mascotte georganiseerd om publiek te trekken.
Helaas zien we wel dat de landelijke trend ook Son en Breugel treft. De kermissen in Nederland worden de laatste jaren minder goed bezocht omdat er volop alternatieven zijn. Dit is geen ramp om dat de kermis op zich geen doel is en de alternatieven blijkbaar in een andere behoefte voorzien. Wel is het belangrijk om tijdig op zoek te gaan naar vernieuwing om ook in de ‘kermisbehoefte’ te kunnen blijven voorzien. Ook streven we ernaar om de kermis in de toekomst klimaatneutraal te maken door bijvoorbeeld aggregaten te vervangen door een permanente stroomvoorziening met groene stroom.