Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

04. Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'.

04. Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'.

Naast onze lokale ambities en programma’s maakt Son en Breugel deel uit van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de Metropoolregio Eindhoven (MRE).
De uitkomst van de bijdragen die Son en Breugel (en andere deelnemende gemeenten) levert, vormen beleidsnotities, afspraken etc. waar, nadat de besluitvorming is afgerond, de gemeente zich aan conformeert. Voorbeelden zijn onder meer de “Integrale Strategie Ruimte”, “Afsprakenkader Wonen SGE” en de “Begrippenlijst Wonen MRE”.
Deze binding en regionale kaders hebben ook op lokaal niveau betekenis. We kunnen niet ongehinderd helemaal onze eigen gang gaan. Dat houdt in dat in het kader van bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen of woningbouwopgaven er altijd gekeken wordt naar deze regionaal gemaakte afspraken.
Dit zal blijvend gedaan worden.