Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid.

05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid.

De bibliotheek is conform de huidige bestuursovereenkomst de primaire ketenpartner in het sociaal-cultureel domein voor de versterking van educatie. We faciliteren laaggeletterden in taalontwikkeling via het taalpunt dat in 2018 werd ingericht. De bibliotheek houdt net als voorgaande jaren lezingen en geeft daarnaast workshops op het gebied van mediawijsheid, digitale ontwikkelingen en opvoeding. We continueren bestaande activiteiten waaronder exposities, computercafé’s voor ouderen, digisterker, dementheek, bezoek van schoolklassen en schrijversbezoeken. Specifiek voor de integratie van vluchtelingen worden activiteiten ontwikkeld en taalmaatjes ingezet.
De programma-coördinator Veerkracht zal ondersteuning bieden om de benodigde aanvullende gelden bij derden te werven.

De bibliotheek is in 2019 tijdelijk gehuisvest in het Vestzak. Voor het onderhoud van de cabines moet een bedrag geraamd worden van € 4.000,-. Dat was niet eerder geraamd maar is noodzakelijk om veiligheidsrisico's voor de bezoekers te voorkomen.