Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

05. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen.

05. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen.

Beheer en onderhoud wegen, straten en pleinen
De belangrijkste doelstelling van het wegonderhoud is dat weggebruikers op veilige wijze gebruik kunnen blijven maken van de wegen in Son en Breugel. Voorafgaand aan het onderhoud inventariseren we samen met de omgeving, interne organisatie en andere belanghebbenden wat de aandachtspunten en wensen zijn en of er ontwikkelingen in het gebied spelen waarop de plannen afgestemd worden. Dit doen we bijvoorbeeld door inloopbijeenkomsten of buurtschouwen te organiseren. Speciale aandacht is er voor verhardingen rondom het centrum en zorginstellingen waar minder validen en ouderen verblijven.
Om op landelijke schaal eenzelfde beleving bij de onderhoudstoestand te hebben heeft het CROW hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld. De staat van onderhoud is opgedeeld in niveau A+ tot en met D. Hierbij is A+ het hoogste niveau dat geldt wanneer een straat net is aangelegd. In de loop van de jaren loopt het onderhoudsniveau terug als gevolg van gebruik en slijtage. C niveau geldt hierbij als acceptabel. Bij D niveau neemt de kans op ongevallen en kapitaalvernietiging toe.
Vanaf 2017 worden alle trottoirs op niveau B onderhouden. Voor de overige verhardingen geldt conform het beleid niveau C als uitgangspunt.
Om de onderhoudstoestand te beoordelen voeren we 2-jaarlijks een inspectie uit. De laatste inspectie heeft in 2017 plaatsgevonden, in 2019 wordt er opnieuw geïnspecteerd.

Op basis van de resultaten van de laatste inspectie voeren we in 2019 de volgende onderhoudsprojecten uit:

 • Boslaan (Esdoornstraat-Sparrenlaan);
 • Kanaaldijk-Noord (Stakenburg tot aan kampje);
 • Ekkersrijt 3200 (parkeerterrein);
 • Juralaan;
 • Zandstraat (Sparrenlaan-Larikslaan);
 • Nassaustraat;
 • Mercuriusstraat;
 • Voetpaden Harde Ven;
 • Plesmanlaan;
 • Ardennenlaan (parkeerstrook);

Tijdens de inloopbijeenkomst voor het onderhoud van het eerste gedeelte van de Boslaan in 2018, is door de omgeving de wens geuit om rode fietssuggestiestroken aan te leggen.
Dit voeren we ook uit voor het 2e gedeelte tussen de Esdoornstraat en Sparrenlaan dat in 2019 wordt uitgevoerd. Voor deze aanpassing is extra budget ad. € 20.000,- nodig, omdat dit geen onderhoud betreft.

Naast het onderhoud realiseren we in 2019 ook diverse projecten voor de verbetering of aanleg van fietspaden. Het fietspad Dommelpas-Van Gentlaan-Doormanlaan-Tweelingenlaan staat op de planning. Daarnaast wordt op Sciencepark, de Slowlane gerealiseerd. In samenwerking met de gemeente Eindhoven wordt naast de Eindhovenseweg ook een gedeelte van de Slowlane gerealiseerd. Ter hoogte van het oude Betonson-terrein wordt naast het nieuwe Rhenus-gebouw vanaf de 2000 richting de Kop Houtens een nieuwe fietsverbinding gerealiseerd.
Onderhoud voeren we uit op de volgende fietspaden:

 • Kanaaldijk Zuid, Stad van Gerwen tot Hooijdonk, van Hooijdonk tot Driehoek;
 • Kanaaldijk Noord fiets/voetpad Stakenburgstraat tot woonwagenkamp;
 • Planetenlaan (Nijnselseweg – Kometenlaan);