Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

05. Iedereen moet kunnen participeren.

05. Iedereen moet kunnen participeren.

Iedereen kan meedoen in de samenleving, ondanks beperkingen. Dat is de essentie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit Verdrag is in 2016 door Nederland geratificeerd en geeft de (lokale) overheid de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen die (geleidelijk) toewerken naar een inclusieve samenleving. Naar aanleiding hiervan is in 2016 en 2017 geïnventariseerd in hoeverre de gemeente Son en Breugel voldoet aan de eisen die het VN-verdrag stelt. Onderwerpen of punten die nog niet in lijn zijn met het VN-verdrag worden de komende jaren actief opgepakt. Dat doen we samen en in goed overleg met het CG-Platform.

Vergunninghouders-stichting Vluchtelingenwerk
Ook nieuwkomers moeten kunnen participeren in onze gemeenschap. Het Plan van Aanpak voor vergunninghouders (periode half 2017 en 2018) loopt eind 2018 af. Het werken met Persoonlijke Ontwikkel Plannen (POP) levert goede resultaten op. We willen de uitvoering van het plan met 2 jaar verlengen om daarna te kijken wat structureel moet blijven. De begeleiding van de vergunninghouders loopt nog volop. Het aantal toegewezen vergunninghouders neemt ook niet af.
Het bestuur van de Stichting Vluchtelingenwerk heeft aangegeven dat de uitvoering te veel wordt voor een vrijwilligers bestuur. Het plan is om het werk onder te brengen bij een professionele organisatie (LEV groep). Daar zit kennis en ervaring. De reden is ook dat men als vrijwilligersorganisatie ook niet kan voldoen aan de eisen van de AVG. Bovendien worden vanaf 2019 gemeenten weer verantwoordelijk voor het inburgeren. Dit zijn nu de vergunninghouders zelf. Het professionaliseren zal geen meerkosten opleveren.
Sinds juli 2018 heeft stichting Vluchtelingenwerk een ruimte in de locatie sint Genovevastraat (voormalige ruimte van de scouting) Deze delen ze samen met het IVN. Naast de conversatielessen wordt deze ruimte ook gebruikt om van daaruit activiteiten voor alle inwoners van Son en Breugel te organiseren.

 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inwoners die niet geheel zelfstandig gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer (65+) 11% 5%        5%  
Inwoners die niet de dingen kunnen doen die ze zouden willen doen (19-64 jaar) 8% 7%        7%  
Inwoners die niet de dingen kunnen doen die ze zouden willen doen (65+) 16% 16%        16%  

 

In 2021 ontvangen wij nieuwe cijfers volwassenen en ouderen. Voor vergunninghouders zijn nog geen indicatoren benoemd.