Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

05. Intensiveren relatiebeheer.

05. Intensiveren relatiebeheer.

De communicatie én het onderhouden van contacten met het lokale bedrijfsleven en nieuwe initiatiefnemers is zeer belangrijk. Daarom wordt stevig ingezet op een sterk netwerk en actief relatiebeheer van het bedrijfsleven. Dit om een optimale dienstverlening voor het bedrijfsleven te waarborgen en de transparantie en toegankelijkheid van gemeentelijke dienstverlening nog verder te verbeteren. In 2019 worden bedrijven in onze gemeente wederom, zowel bestuurlijk als ambtelijk, proactief bezocht waarbij wij nadrukkelijk uit zijn op betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor een duurzame economische ontwikkeling van onze gemeente.

Concessie buitenreclame in het openbaar gebied Ekkersrijt
De gemeente heeft momenteel een overeenkomst met Optisigns B.v. voor exclusieve exploitatie van reclamedragers in het openbaar gebied van Ekkersrijt. Deze overeenkomst eindigt, met uitzondering van de exploitatie van 1 led paneel, op 31 december 2019.
In 2019 wordt een concessie voorbereid met als doel kwaliteitsverbetering en groei van het aantal reclamedragers in de openbare ruimte van Ekkersrijt. Door veranderende marktomstandigheden, innovaties op gebied van buitenreclame en economische groei Ekkersrijt biedt een nieuwe concessie kans op structureel hogere inkomsten.