Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

05. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen.

05.	Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen.

Het college wil in haar dienstverlening en communicatie naar inwoners de nadruk leggen op het gebruik van digitale communicatiekanalen en – middelen: website, apps, digitale borden, sociale media. Digitale middelen om inwoners te laten meedenken en meedoen, worden verder uitgebreid. Daaraan vooraf wordt eerst een nulmeting gehouden: hoe en waarover willen onze inwoners op welke manier communiceren.
De traditionele middelen kunnen echter niet volledig vervangen worden door digitale middelen. De gemeentepagina in de huis-aan-huiskrant, de fysieke bewonersbrief, bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken blijven bijvoorbeeld belangrijke communicatiemiddelen.