Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

06. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind.

06. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind.

De 21 gemeenten binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost werken nauw samen in de voorbereiding en uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er zijn regionale piketpools voor deelname aan multidisciplinaire teams (Officier van Dienst Bevolkingszorg, Algemeen Commandant Bevolkingszorg, Hoofd Communicatie, enz). Ook de processen Bevolkingszorg worden waar mogelijk in een regionale samenwerking uitgevoerd. De landelijke handreiking Bevolkingszorg 2.0 geldt hierbij als uitgangspunt. Opleiden en oefenen van bestuur en medewerkers zijn speerpunten.
In 2018 is een geactualiseerde bestuurlijke visie op crisisbeheersing vastgesteld. Uitwerking en implementatie vinden plaats in 2018 en 2019. Samen met brandweer, politie en geneeskundige hulpverleningsorganisatie wordt de multidisciplinaire crisisbeheersing vorm gegeven. De multidisciplinaire teams en ook de regionale teams voor de processen Bevolkingszorg en worden vanuit de regio opgeleid en beoefend. De lokale teams voor de processen Bevolkingszorg worden door de ambtenaar rampenbestrijding opgeleid en beoefend. De ambtenaar rampenbestrijding initieert gecombineerde opleidingen en oefeningen voor de Dommelvallei-gemeenten. Voor bestuurders is er ook in opleiden en oefenen aandacht voor hun specifieke taak en rol.