Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

06. Mensen zijn financieel zelfredzaam.

06. Mensen zijn financieel zelfredzaam.

Binnen het CMD wordt ervaren dat vaak financiële problematiek ten grondslag ligt of sterk verbonden is met andere problematiek in het huishouden. Het ondersteunen van inwoners om ze weer zelfredzaam te maken op dit gebied, van preventieve digitale en fysieke voorlichting tot intensieve begeleiding, kan ertoe bijdragen dat de overige problematiek wordt verminderd c.q. wordt opgelost. Juist hierom is het van belang dat ondersteuningsvragen integraal worden opgepakt samen met jeugdige en/of volwassene, bijvoorbeeld in samenwerking met Schulphulpverlening of Sociale Raadslieden.

Ook voor jeugdigen is de preventieve inzet van belang, alsmede de kwetsbare jeugdigen die een financieel beletsel ervaren om mee te doen in de maatschappij. Hiertoe kennen we de financiële middelen die wij ontvangen voor bestrijding van armoede onder kinderen kennen wij aan de Stichting Leergeld. Deze stichting is in staat het noodzakelijke maatwerk per kind te leveren.

We leveren een bijdrage aan de Voedselbank in Best. Inwoners met een laag inkomen die niet financieel zelfredzaam zijn kunnen daar een beroep op doen om in de eerste levensbehoefte te voorzien.

 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inwoners die moeite hebben om rond te komen (19-64 jaar) 19% 11%        11%  
Inwoners die moeite hebben om rond te komen (65+) 11% 7%        7%  
Inwoners dat onvoldoende geld heeft om lidmaatschap (sport)club te betalen 13% 6%        6%  
Inwoners dat onvoldoende geld heeft om bij familie/ vrienden op bezoek te gaan 7% 3%        3%  

 

In 2021 ontvangen wij nieuwe cijfers volwassenen en ouderen