Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

07. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel.

07. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel.

In 2016 is het netwerk toezicht in het buitengebied ingericht. Deelnemers zijn Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Samen Sterk in Brabant (Omgevingsdienst), politie, gemeenten Nuenen en Son en Breugel, Dassenwerkgroep en de Wildbeheereenheid. Een van de speerpunten is toezicht houden op en signaleren van illegale drugsdumpingen en wildcrossen in het buitengebied. De aangeschafte middelen en materialen worden ingezet op locaties waarover meldingen van dumpen of crossen worden ontvangen. Het netwerk wordt gecoördineerd door cluster veiligheid en handhaving.
In 2018 is een onbezoldigd ambtenaar als toezichthouder voor het buitengebied aangesteld. Deze samenwerking wordt voortgezet en waar mogelijk en nodig geïntensiveerd. Het aanstellen van een Boa specifiek voor het buitengebied wordt onderzocht op wenselijkheid, haalbaarheid en noodzakelijkheid. Het opsporen van feiten die zijn gerelateerd aan criminaliteit in het buitengebied zoals drugsdumpingen is een politietaak.
Een fysieke controle op wildcrossen wordt door de Omgevingsdienst geïnitieerd. Hiervoor is de infrastructuur in orde gemaakt vanuit het netwerk. De bestuurlijke controles op het gebied wildcrossen in natuurgebieden (in strijd met Bestemmingsplan) worden voortgezet