Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

07. Integreren van sport in het sociaal domein.

07. Integreren van sport in het sociaal domein.

Er worden twee sporen bewandeld. In de eerste plaats houden we gemeentelijke faciliteiten op orde. Er worden op korte termijn geen grote investeringen voorzien in onze accommodaties, m.u.v. sporthal de Bongerd binnen Breugel Bruist! De post onderhoud van de huidige Bongerd wordt verhoogd (deze was eerst neerwaarts bijgesteld) omdat de bouw van een nieuwe Bongerd later gepland staat dan aanvankelijk is voorzien.

Het blijkt dat het in de praktijk lastig is om verbindingen tussen verenigingen te versterken. Met de combinatiefunctionaris proberen we wel slagen te maken. We doen dit ook om
de sportverenigingen zoveel mogelijk aan te laten haken bij het verdere vervolg van de conferentie
transities sociaal domein. Sport en beweeg is zowel vrijetijdsbesteding als dagbesteding en werkt gezondheidsbevorderend voor kwetsbare groepen. Denk aan G-sporten en Bewegen voor Ouderen (Max Vitaal) maar ook aan het intensiever gebruik maken van voorzieningen in de openbare ruimte, waaronder de beweegtuin in Breugel.