Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

07. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte.

07. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte.

Bij de voorbereiding van de diverse projecten worden stakeholders betrokken. Voorafgaand aan de voorbereiding van projecten wordt een stakeholders analyse gemaakt om te bepalen welke groepen, bedrijven of personen een belang hebben bij het eindresultaat. Hierbij kan gedacht worden aan buurtvereniging, ondernemersvereniging, fietsersbond maar ook individuele of groepjes aanwonenden.