Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

07. Versterken aantrekkelijkheid (meubelboulevard) Ekkersrijt.

07. Versterken aantrekkelijkheid (meubelboulevard) Ekkersrijt.

De doorstroming van het verkeer op de meubelboulevard Ekkersrijt is niet altijd optimaal. Dit heeft te maken met de hoeveelheid bezoekers, de capaciteit van het verkeerslicht op de Ekkersrijt 10.000 en de capaciteit van de huidige weg. Er wordt reeds onderzoek gedaan naar een goede oplossing waarbij gedacht wordt aan onder meer het invoeren van éénrichtingsverkeer op (een deel van) de boulevard. Een voorstel voor de herinrichting van de meubelboulevard wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd. Uitvoering is voorzien in 2019/2020.

Daarnaast willen we de aantrekkelijkheid van een aantal gebieden vergroten en gaan we in samenspraak met de ondernemers en vastgoedeigenaren op zoek naar de mogelijkheden om een standplaatsenbeleid te ontwikkelen. Dit om met nieuwe voorzieningen en concepten, waaronder bijvoorbeeld foodtrucks, een aantal gebieden aantrekkelijker te maken voor bezoekers van de meubelboulevard, werknemers en recreanten in de omgeving Sciencepark/visplas en kop Houtens.