Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

07. Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten.

07.	Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten.

Bij de focusgebieden uit het collegewerkprogramma en de grotere projecten is er meer dan gemiddelde aandacht voor communicatie.

Focusgebieden
1. Duurzaamheid (onderdeel energietransitie);
2. Burgerparticipatie / bestuursstijl en werkwijze raad;
3. Veiligheid;
4. Regionale samenwerking;
5. Centrum / dorpshuis;
6. Mobiliteit (veiligheid in het verkeer);
7. Nulde lijn samenleving (welzijn, wonen en zorg);
8. Breugel Bruist.

Grotere projecten

  • Ontwikkellocaties woningbouw
  • Sonniuspark
  • Groenbeleidsplan
  • Omgevingsplan Sciencepark
  • Omgevingswet
  • Belastingdifferentiatie
  • Afvalinzameling via omgekeerd inzamelen
  • Invoering zaakgericht werken
  • Remember September 2019 (75 jaar)

Een bestuurskrachtige gemeente blijven