Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

08. Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen.

08. Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen.

Onderstaande projecten dragen bij aan deze doelstelling:

a. Optimalisatie afvalinzameling
De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalinzameling van huishoudelijk afval. Deze taken worden grotendeels uitgevoerd door Baetsen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. Het einddoel is om in 2020 de hoeveelheid restafval terug te dringen naar 5% restafval (35 kg per inwoner). Om dit te bereiken moeten aanvullende maatregelen ten opzichte van de huidige vorm van inzameling getroffen worden. Uit de evaluatie naar de meest efficiënte vorm van inzameling (in 2018) zal blijken welke maatregelen dat zijn. Die kunnen in 2019 worden doorgevoerd. De mate van CO2 besparing hangt sterk samen met de hoeveelheid restafval die weer afhankelijk is van de vorm van inzameling.