Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

08. Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder.

08. Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder.

In 2018 starten we met bezoeken van agrariërs van wie bekend is of het vermoeden hebben dat ze stoppen. Leegstaande stallen zijn gewenste objecten in het kader van ondermijnende criminaliteit. Deze controles zetten we voort in 2019 en we breiden de doelgroep uit naar andere sectoren in het buitengebied.
Doel is het bevorderen van de weerbaarheid van deze doelgroep(en); we controleren de locaties en we maken de doelgroep bewust van het feit dat zij kwetsbaar zijn en dat vormen van geweld of bedreiging met geweld een groot risico is. We geven voorlichting, maar geven ook handvatten hoe te handelen in het geval dat ze worden benaderd door criminelen. Uit onderzoek blijkt dat 15% van ondernemers in het buitengebied zijn bezocht door criminelen.
De aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt gecoördineerd vanuit het basisteam Driehoek Dommelstroom plus (inclusief Belastingdienst). Een fulltime basisteamprogrammaleider voor het basisteam is wenselijk als linking pin tussen uitvoering en beleid binnen het basisteam. Hiervoor wordt een bijdrage per inwoner gevraagd, wat jaarlijks neerkomt op een bijdrage van € 11.720,-.