Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

08. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal.

08. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal.

Openbare verlichting
In het openbaar gebied van Son en Breugel staan circa 4500 lichtmasten. Deze masten zijn in 2017-2018 voorzien van nieuwe energiezuinige led-armaturen. De installatie voldoet hiermee aan de Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL). In Son en Breugel geldt dat fietspaden in principe verlicht zijn. Hierom laten we voor een aantal fietspaden op Ekkersrijt verlichtings-berekeningen maken. Indien blijkt dat de openbare verlichting uitgebreid moet worden, voeren we dit in 2019 uit. Dit maakt onderdeel uit van het afronden van het project verledden. Per project wordt in overleg met de omgeving bekeken of bijplaatsen van lichtmasten nodig is. Bij de geplande aanleg van nieuwe fietspaden wordt het onderdeel openbare verlichting expliciet meegenomen.
De stroom wordt groen geproduceerd en is CO2 neutraal. De verledding zorgt voor een aanzienlijk lager energieverbruik. Hiermee is de openbare verlichting in Son en Breugel klimaatneutraal.

Elektrisch rijden
We gaan ons in de komende periode actiever inzetten om het emissieloos rijden te stimuleren. Son en Breugel beschikt momenteel over 4 openbare laadpalen. In de periode tot 2020 willen in ieder geval 11 extra laadpalen plaatsen. De locaties van deze palen worden in gesprekken met de omgeving afgestemd.
Hiermee leveren we een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. In totaal levert dit een Co2 reductie van 370 ton op.